bedžioti

bedžioti
bedžióti, -iója, -iójo tr. 1. badyti, smaigstyti: Jis darže apyniam virkščias bedžiója Ėr. 2. Brž kastuvu purenti žemę, varpyti, kasti: Eisiu daržo bedžióti Pnd. 3. prk. sodinti: Mes agurkus tai tris kartus bedžiójom Lnkv. \ bedžioti; apibedžioti; atbedžioti; įbedžioti; išbedžioti; nubedžioti; pabedžioti; pribedžioti; subedžioti; užbedžioti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • bedžioti — bedžióti vksm. Bedžióti vytelès į ži̇̀rnių lỹsvę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • varpyti — varpyti, var̃po, var̃pė tr. [K], Š, Rtr, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ 1. Jdr, End, Žlb, Ms, Rs, Ktk, Sdk, Krs, Dkk kasant purenti, judinti; skvarbyti; bedžioti: Žemę var̃po (kad nebūtų susigulėjusi) J.Jabl. Pavasarį reik varpyti žemę Pln. Su lopeta varpaũ… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apibedžioti — tr. 1. apsmaigstyti: Lovelę žabom apibedžiojau, kad vištos nekastų Jnš. | refl. tr.: Apsibedžiok žabais daigus, kad vištos neiškastų Rm. 2. Jnš apkasioti: Obelytės reikia aplink apibedžioti, kad žolė neaugtų Pnd. bedžioti; apibedžioti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbedžioti — tr. išvarpyti ligi kurios nors vietos: Lig tuo daiktu atbedžiok dar, ir užteks pupelėm žemės Ėr. bedžioti; apibedžioti; atbedžioti; įbedžioti; išbedžioti; nubedžioti; pabedžioti; pribedžioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • badžioti — badžioti, ioja, iojo tr. 1. badyti, bedžioti: Ką čia paviršium badžioji, giliau smeik Gs. | refl.: Nesibadžiok pašonėn su nykščiu! Ds. 2. refl. bastytis, valkiotis: Nieko nedirba, badžiojasi patvoriais! Ds. badžioti; išbadžioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bedelioti — bẽdelioti, ioja, iojo tr. bedžioti, smaigstyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bedžiojimas — sm. (1) → bedžioti 2: Su savo tokiuo bedžiojimu – dar nė pusės ežios neišbedžiojai Rm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dūrinėti — 1 dūrinėti, ėja, ėjo iter. dem. 1 durti. 1. badyti, bedžioti: Boba dūrinėja su adata J. 2. durstyti, dėlioti: Dūrinėjo dūrinėjo, kol pasiuvo frenčių iš tų skiaučių Skr. | Lietuviškoj kalboj dūrinėti žodžiai nėra tokio didelio reikalo kaip kitose… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbedžioti — tr. 1. išbadyti, išdurstyti: Kad nori susiūti šikšną, pirma išbedžiok su yla skylutes Ppl. 2. iškasioti, išvarpyti, išpurenti: Išbedžiok palangėj, sėsim taboką Skr. | refl. tr.: Tėvas pats gali išsibedžioti tabokai ežią žemės Pn. bedžioti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlebedžioti — išlẽbedžioti tr. išmindžioti: Neišlẽbedžiok, čia yr daug kekių! Krtn. lebedžioti; išlebedžioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”